• தமிழ்நாட்டிலேயே முதன்முறையாக இலவச திருமணதகவல் மையம். (அனைத்து மதத்தினருக்கும்) முதல் மணம், மறு மணம், சாதி மறுப்புத் திருமணம் ஆகியவற்றுக்கு பொருத்தமான வரன்கள் அமைத்துத் தரப்படும். வரன் பற்றிய குறிப்பு, முழு உருவ நிழற்படம், மற்றும் ஜாதகத்துடன் அலுவலகத்தில் நேரிலோ அல்லது இணையதளத்தின் மூலம் பதிவு செய்யலாம். பதிவுக்கு கட்டணமில்லை.
  www.abimatrimonial.com இலவசப் பதிவுக்கு http://abimatrimonial.com/registration.html
  abimatrimonial@gmail.com
  விழுப்புரம் மாவட்டம்.
  திருக்கோவிலூா். Cell : 94862 18136, 90424 58280.

 • Anonymous

  Hello my dearest one?
  My name is miss.Kara Garrick i saw your profile in this site www.skyrock.com i am interested in you please my love contact me through my private email address (mis.karagarrick70@yahoo.in) (mis.karagarrick70 @ y a h o o.in) i will tell you more about me with my more lovely pictures i love you from miss Kara Garrick

 • Anonymous

  Hai